Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Hồi Chuông Cảnh Tỉnh

Diệu Tuyền


 •  

 • Chuông ngân trên vọng gác đài

  Hồi chuông cảnh tỉnh đêm dài đã tan

  Thức đi em, giấc mộng vàng

  Chỉ là giác mộng, mơ màng mà chi

   

  Mai nầy em sẽ phãi đi

  Đi cho hết kiếp, đến khi qua đời

  Trở về thực tại em ơi

  Hồi chuông cảnh tỉnh đã khơi tâm hồn

   

  Tâm hồn chính thực linh hồn

  Để không lạc bước, bồn chồn cỏi tâm

  Linh hồn không lạc xa xăm

  Để lần theo bước Phật tâm mà về

   

  Để em sực tỉnh cơn mê

  Để em dừng bước quay về cùng em

  Phật tâm không khó kiếm tìm

  Đừng cho tâm thức nhận chìm đời em

   

  Đạo tâm không ở trời đêm

  Đạo tâm đang ở trong tim chính mính

  Khắc ghi tâm bóng, thân hình

   Ngàn năm còn đó, khối tình thủy chung

   

   

    Diệu Tuyền,

    Dec. 12-04

   

  Nghe tiếng chuông nhà thờ đổ

  Xe sắp đến sở làm - Lanaster General

   

   

    

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/hoichuongcanhtinh.htm

   

   

   


  Vào mạng: 17-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang