Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Biết về đâu!

Bạch Ngọc


 

Hôm nay con đến lễ chùa

Lòng vui như thấy một mùa xuân xanh

Nhìn qua chánh điện vắng tanh

Chỉ nghe tiếng gió thở nhanh bên ngoài

Tâm tư như trẻ lạc loài

Đi tìm hạnh phúc kiếm hoài đâu ra

 Buồn vui do ở tâm ta

Nghe lời Phật dạy hiểu ra điều này

Trải qua năm tháng những ngày

U mê lầm lạc đọa đày thế gian

Tụng kinh sám hối cầu an

 Trước bàn thờ Phật vái van nguyện cầu

Không còn đau khổ u sầu

Tu tâm chánh niệm nhiệm mầu phước ban

Ngày rằm tháng 7 Vu Lan

Nhớ về cha me gian nan tảo tần

Nuôi con khôn lớn lần lần

Thân hình tiều tụy tóc dần bạc thưa

Cuộc đời dù ghét hay ưa

Không ai tránh khỏi nắng mưa theo mùa

Mỗi khi đến trước cổng chùa

 Lòng con ấm lại gió lùa chẳng hay

 Thôi thì cương quyết từ nay

Làm lành lánh dữ đổi thay cuộc đời

Thơ này chỉ có mấy lời

Tạ ơn Thầy đã tuyệt vời giảng kinh

Nghe rồi ai cũng lặng thinh

Hướng về Đức Рhật tâm linh nhẹ nhàng

Người tu chết cõi thiên đàng

Còn con khi chết biết về đâu đây?

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/bietvedau.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang