Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TỈNH NGỘ
(Trích tập thơ Khoảnh Khắc Rong Rêu)

 

Con cú nhỏ tung mình reo ríu rít
Nước theo trăng nước chảy khúc kinh cầu
Rừng hoang vắng chim muông hoà nhạc tấu
Vẫn bao la vẫn xanh lá muôn màu
Cõi vô biên dưỡng hàm cung nhật nguyệt
Người ra đi lặng lẽ nhịp thời gian
Ai khuất bóng cho hoàng hôn xuất hiện
Hương hoa bay hoa nở nụ tâm vàng
Bàn tay nhỏ chờ đoá sen chưa nở
Chạm vào môi buông thành tiếng đê mê
Em nơi đâu theo gió mát trở về
Thần lực sẵn trong cõi lòng em đó
Gót son nhỏ nhẹ nhàng trên ngọn cỏ
Chẳng làm tan giọt sương trắng đêm khuya
Trên đôi vai lìa sanh tử phân chia
Vì bốn biển nước vẫn thơm vị mặn
Chợ ồn náo sao mà tâm vắng lặng
Vườn nguyên sinh sao em vẫn vô thinh
Không gió lùa không một niệm minh minh
Ðể hiện rõ dung hình trần sa huyễn!

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang