Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Đóa hoa hướng nội

Thích Thiện Hữu


Cỏ cây im lặng trao lời
Bình minh trở giấc mặt trời lên cao
Chân như rực sáng trăng sao
Sưởi êm pháp giới, vẫy chào pháp thân
Mây bay trong đất bao lần
Vô ngôn gọi nắng xoay vần tan mưa
Lung linh thấp thoáng bóng dừa
Cánh hoa hướng nội như vừa mới trao
Cũng hương sắc, cũng dạt dào
Nguyên sinh ấn dấu, ngấm vào chốn không!

 


Cập nhật: 27-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang