Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Chung Tình

Diệu Tuyền


 

Tim và máu cuộn yêu thương,

Nguyện cùng hơi thở yêu đương trỏn đời,

Trở về, tim quyết chẳng rời

Dịu dàng, tim nói những lời thiết tha

 

Trở về, mãi mãi chẳng xa             

Về tim, máu chẳng chạy ra bên ngoài.

Yêu thưong, tim chẳng đoái hòai

Sắc màu tươi thắm, vờn loài bướm hoa

Trở về, tim chẳng chạy ra

Nguyện cùng hơi thở thiết tha chung tình

 

Trọn đời như bóng và hình

Cùng chung hơi ấm, trọn tình thương yêu

Tim làm máu đỏ muôn chiều

Làm thân em ấm, nhiểu điều thắm tươi.

 

                    Lancaster General Hospital

                    Oct. 03.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/chungtinh.htm 

 

 

 


Vào mạng: 29-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang