Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
THƯƠNG ĐỜI
(Trích Tập thơ Hành Trang Vào Đời, xuất bản tại Ấn Độ năm 2000)
Thích Nhật Từ

THẾ GIAN
Thế gian lửa dữ cháy đầu,
Tham, sân, si bám rễ sâu bao đời.
Đêm ngày, lặn hụp chơi vơi,
Sắc tài, danh lợi . . . nguồn khơi khổ sầu.

 

BIỂN ĐỜI
Nước mắt đời, biển trầm luân,
Niềm vui xen lẫn nỗi buồn xa xăm.
Vui một chút, khổ muôn phần,
Khuyên ai rán giữ chân tâm nhiệm mầu.

 

THƯƠNG NGƯỜI
Thương người vất vả trăm chiều,
Thương người khổ lụy đìu hiu một mình,
Thương người bưng bít, trọng khinh . . .
Thương người lăn lộn tử sinh bao lần.

 

THƯƠNG ĐỜI
Thương đời khổ lụy bao ngày,
Thương đời lặn hụp đêm dài thê lương.
Thương đời chẳng rõ con đường
Vượt ra ba cõi, ngát hương ưu-đàm.

 

CƯỜI
Cười vì sự thế đảo điên,
Cười vì đổi trắng thay đen lòng người.
Cười vì đau khổ ngậm ngùi,
Cười cho tan nát cõi đời quạnh hiu.

 

KHÓC
Khóc vì đau khổ cực cùng,
Khóc vì sự thế dầm đường gian nguy.
Khóc vì những nỗi chia ly,
Khóc cho hết cuộc tham . . . si thói đời.

 

KHÓC CƯỜI THẾ GIAN
Cười khi thế giới đang vui,
Khóc khi thế giới ngậm ngùi đau thương.
Khóc cười bao nỗi vấn vương,
Buồn vui lẫn lộn con đường thế gian.

 

KHỔ ĐAU
Khổ đau: cửa ngõ tình thương,
Khổ đau dẫn đến con đường cảm thông.
Khổ đau để rõ thân không,
Sự đời vô ngã, tâm đồng thái hư.

 

VÔ THƯỜNG
Mới đây hoa nở tươi cười,
Mà nay hoa đã tả tơi dáng hiền.
Mới đây em đẹp như tiên,
Mà nay em đã ra miền hư vô.

 

TA CHỌN CON ĐƯỜNG
Ở đời, phú quý: chiêm bao;
Lợi danh: gió thoảng; khổ đau: đoạn trường.
Ra đi, ta chọn con đường
Đạo mầu của Bụt ngát hương cho đời.

 

GƯƠNG LÀNH BỤT TRAO
Một đời vì pháp độ sanh,
Quyết noi theo tấm gương lành Bụt trao.
Cho đời thoát cảnh khổ đau,
Khuôn vàng thước ngọc thâm sâu lý huyền.

 

XIN NGUYỆN LÀM NGƯỜI
Kiếp sau xin nguyện làm người,
Cứu người lặn hụp, giúp đời bớt đau.
Dấn thân trong chốn trần lao,
Cho đời tỏ rạng đạo mầu Như Lai
.

 

NGUYỆN HÀO HÙNG
Thân nhỏ bé, nguyện hào hùng,
Tô đời, ta quyết chín từng sen thanh.
Cho đời hết cảnh tử sanh,
Cho đời tỏ ngộ trần gian niết-bàn.

-oOo-

 


Cập nhật: 27-4-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang