Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Con muốn được tu

Bạch Ngọc


 

Hoa vui hoa nở rộn ràng

Con tu dù có muộn màng cũng tu

Để lòng thanh thản thiên thu

Không còn vọng tưởng viễn du xa vời

Con tu nhớ đạo quên đời

Không còn đau khổ khi rời thế gian

Tâm hồn thư nhẹ bình an

Không còn nghe tiếng thở than u sầu

Tu không mong phép nhiệm mầu

Hay lời xin xõ nguyện cầu hằng đêm

Không còn thấy mất hay thêm

Vô thường cuộc sống ấm êm chan hòa

Tu không thấy cảnh lệ nhòa

Thoát vòng nghiệp chướng mù lòa tối tǎm

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/conmuonduoctu.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang