Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Chiếc Bóng

Diệu Tuyền


 

Chỉ là chiếc bóng mà thôi

Tâm tư cùng bóng sóng đôi bên đàng

Tâm chạy, bóng chẳng ngang hàng

Đảo điên trời đất, bóng càng lăn quay

 

Tâm không yên lặng một ngày

Mặt trời chiếu xuống, bóng say bên đường

Đưa tay bấu, víu phố phường

Làm  sao giử được con đường lung lay

 

Tâm chạy, bóng sẽ chạy hoài

Xin thân ngồi lại, đừng đày đọa tâm

Tâm đau, thân cũng ngấm ngầm

Vết thương sâu đậm, âm thầm lệ rưng

 

Tâm ngừng, bóng cũng sẽ ngừng

Thân yên, trời đất cũng dừng đảo điên./.

 

Từ garage vào bệnh viện nhìn chiếc bóng của chính mình theo bước chân đi.

January 05. 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/chiecbong.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang