Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Qua Cầu

Thích nữ Tuệ Đăng
Rừng lạnh ngàn lau im như mơ
Đào hoa nở sớm đứng ven bờ
Mặc khách lên cầu mù sương tỏa
Bạch dương thấp thoáng lối chiêm bao.
Cất gót chân chùng chẳng bước mau
Lững lờ dòng nước chảy tiêu dao
Nụ vàng lấm tấm ngây thơ hỏi :
Làn sen Bát-nhã tận đâu đâu ?
Từ cỏ thơm người tìm đến đây
Tựa bên cầu đá ngắm mây bay
Qua mấy nhịp rồi quên chẳng đếm
Chim hót vang lừng giữa lá cây.
Những bình minh đỏ những chiều phai
Đón đưa viễn khách lấm trần ai
Lòng con nước vẫn vơi vơi gợi
Trăng đỉnh Lăng-già sáng ánh tơ.
Có phải người theo hoa rụng về
Chiếc hạc đồng hoang cất cánh kêu
Vút mất trong không như làn khói
Nghe chừng nước lạnh suối nguồn khe.

 


Cập nhật: 25-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang