Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
CHỨNG TÍCH HÀNH HƯƠNG
TỨ ĐẠI DANH SƠN
TT. Thích Giác Toàn
Từ ngàn xưa Phật lực vô biên
Tam thập tam thiên chiếu soi cùng pháp giới
Trần thế ta bà ngời đất Ấn
Hai lăm thế kỷ sáng mười phương
Dòng suối từ bi lan toả hành hương
Đại lục Trung Hoa bạt ngàn sông núi
Mỗi gốc cây còn lưu tên tuổi
Mỗi đoá hoa mỗi hạt Bồ đề
Tổ Đạt Ma trừng mắt gọi về
Trao y bát lưu truyền tâm ấn
Trần thế hữu duyên nối dòng tinh tấn
" Nhất chi ngũ diệp" đạo huy hoàng
Thiếu Lâm Tự trượng thiền tươi huệ
Tào Khê truyền Pháp Bảo thơm hương
Và bây giờ tứ đại danh sơn
Bàng bạc khắp non sông bát ngát
Linh Ẩn Tự Lục Hoà đại tháp
Tế Công Thiền, mây giác phủ Hàng Châu
Sông Tiền Đường cuồn cuộn sóng thương đau
In bóng Thuý Kiều long đong phận bạc
Phổ Đà Sơn Quan Âm Bồ Tát
Sừng sững giữa trời biến hoá linh thiêng
Nhìn khắp biển Đông cứu vớt khách trầm luân
Lên Phật Đỉnh cầu đăng quang tịnh cảnh
Qua Pháp Vũ cúi đầu vào cửa thánh
Thoát nạn tai nhờ uy đức Từ Tôn
Người và Trời ngưỡng vọng Cửu Long Thiên
Mưa pháp rưới sạch não phiền nhân thế
Trúc Lâm Tự yên lành trong dâu bể
Vườn trúc xanh gợi nhớ dấu chân xưa
Báo thân Phật thuyết tam thừa diệu nghĩa
Xuôi dòng nước Ninh Ba về Thượng Hải
Lên Hoàng Sơn viếng đỉnh Cửu Hoa Sơn
Thăm thẳm điệp trùng núi núi non non
Sương phủ kín lối mòn cung Bách Tuế
Hoá Thành Tự độ người bao thế hệ
Địa Tạng Vương Bồ Tát lập đạo tràng
Chín mươi chin năm nhiếp phục gian nan
Đá cứng chân mềm khó khăn thử sức
Lòng hiếu thảo thắng muôn ngàn chướng tật
Đạo tâm cao đức hoá vạn muôn loài
Tổ Tổ tương truyền tươi đẹp áo Như Lai
Khắp tam giới trần ai đều được độ
Ngũ bách La Hán xưa còn đó
Viện hoằng dương ngời sáng ánh hào quang
Bắc Kinh đây rồi cửa lớn Thiên An
Cố cung điện – Thập Tam Lăng hoành tráng
Vạn Lý Trường Thành hiên ngang Đại Hán
Mỗi nấc thang đi máu lệ sử còn vương
Mỗi cung đoạn lên đổi hàng vạn nắm xương
Ô⩡ Hồn thiêng... uy linh sông núi
Tích tụ bi hùng cho dòng đời đi tới
Bóng thời gian chìm nổi giưã không gian
Di Hoà Viên tô điểm giấc mộng vàng
Mộng còn đó cho người sau du mộng
Tạm biệt Bắc Kinh – chuyến tàu đêm lặng bóng
Lên Thái Nguyên viếng vùng đất Sơn Tây
Ngũ Đài Sơn thánh địa ngất trời mây
Sư Lợi Văn Thù ứng thân Phổ Hoá
Đạọ lực vang lừng đến đi nhàn hạ
Tối bên Tây, sáng lại về Đông
Giữa chợ đời có có không không
Tháp Viên Tự – hiển thông ... Bồ Tát hạnh
Chùa Tôn Thắng bình minh mưa khẽ lạnh
Năm trăm năm tùng bách vẫn tươi màu
Bát Nhã hành in bóng đẹp ngàn sau
Thị hiện thần thông độ người qua bến giác
Thủ phủ Trịnh Châu xưa Hà Nam toả ngát
Thiếu Thất trầm hùng chín năm Tổ hát
Bài ca không lời – " Nhất Tự Vô Ngôn"
Bài ca không lời vang khắp bốn phương
Chiếc gậy trúc gánh phong sương nắng quái
Chiếc hài cỏ cỡi mây bay hồ hải
Phật lý nhiệm mầu tự tại huyền không
Pháp thuật phi thường ẩn Bắc hiện Đông
Đạo không lời Đạo tự vô ngôn
Mà vi diệu vô cùng vô tận
Tứ Xuyên Phủ viếng Lạc Sơn Đại Phật
A Di Đà thiền toạ uy nghiêm
Ýhí kiên cường sông núi hữu duyên
Thiền Sư Hải Thông khai sơn phá thạch
Để ngàn năm sững sờ lòng du khách
Non nước mơ màng tỉnh thức dạ thi nhân
Mỗi bước chân niềm hạnh phúc tràn dâng
Cửa Phật tự Lăng Vân tăng hỷ lạc
Thăm thẳm xanh Nga Mi Sơn giải thoát
Đườgn lên non biêng biếc trúc tùng phong
Đại Hạnh Phổ Hiền chấn tích truyền tông
Kim đỉnh Phật bình minh bừng nắng ấm
Mây lớp lớp lững lờ như trải thảm
Khách tục, Tăng thành kính hướng nghiêm thâm
Lòng lâng lâng nhẹ phủ bợn trần tâm
Thân khẩu ý cảm đức hiền Bồ Tát
Đất Thành Đô nhớ Lưu Công Gia Cát
Viện Văn Thù lễ Đại Thánh Huyền Trang
Về Quảng Châu bái Lục Tổ Huệ Năng
Quang Hiếu Tự – Hoa Nam... lưu dấu tích
 
***
Ôi cõi hồng trần đến đi mờ mịt
Kiếp nhân sanh ảo ảnh phù du
Một đời người phút chốc qua mau
Nương cảnh Phật dồi trau tâm tánh
Tứ Đại Danh Sơn gương lành bốn hạnh
Tự ngàn xưa cho đến mãi ngàn sau
Thường trụ đạo tràng Phật pháp thẳm sâu
Ân vô lượng vô biên lòng thâm tạ.

Ví tính: Thích Nữ Liên Hoà

 


Cập nhật: 1-2-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang