Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRẦN LAO
(Thân tặng Viễn Du tử-Ngọc Hải)
Cuộc đời chớp nhoáng có là bao,
Sanh tử, tử sanh ngỡ ngọt ngào.
Nghĩ ra mới biết mình đang mộng,
Chua xót can trường với ngán ngao.
 
Tan biến bao nhiêu mộng ảo huyền,
Thiên niên hay mãi đến vạn niên,
Thanh sắc bao giờ tìm lại được.
Có sá chi đâu bạc với tiền!
 
Sao đời lắm kẻ vẫn khát khao,
Xanh, vàng, đỏ, trắng để tranh cao.
Ðâu biết rằng mình đang theo mộng,
Suốt đời chuốt lấy những lao xao.
 
Ðâu người thế mạng cứu nhân sinh,
Góp phần ngăn chặn hoạn đao binh.
Thế giới đang đà cơn điên loạn,
Nghĩ thấu càng thương kẻ chiến chinh.
 
Trần lao thôi hãy, hãy mau xa,
Mãi sống trong trong mê tưởng hài hòa.
Ôi, bao kẻ đã đang ngụp lặn,
Sắc đẹp thời gian sẽ phai nhòa.
 
Oan trái từ lâu trả với vay,
Ta thời trả gấp buổi hôm nay.
Kiếp trước vì vô minh vướng lụy,
Nên chốn trần lao mãi ở đây
 
Ta giờ quyết chí tại hôm nay,
Chen lấn chi phường nửa tỉnh say.
Ðời là vậy, thói đời vẫn vậy,
Chất chứa đau buồn vạn đắng cay.

 


Vào mạng: 16-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang