...

 Trang Tiếng Anh

Trang Tiếng Việt

Huy hieu cua Dao Phat ngay nay - Dao duc - Tri tue - Thien dinh
Đạo Phật Ngày Nay

ĐĐ. THÍCH GIÁC HIỆP


.. .. .. .. ..................................CÁC VẦN THƠ ĐẠO
.....Tuệ Chiếu     Thích Giác Hiệp
.....Nhàn du    Thích Giác Hiệp
.....Ra đi     Thích Giác Hiệp
.....Trở về     Thích Giác Hiệp
.....Mùa thi     Thích Giác Hiệp
.....Trần lao   Thích Giác Hiệp
.....Sơn cước    Thích Giác Hiệp

........................DỊCH PHẨM ĐANG TIẾN HÀNH
.....Lopez, D. S. J. (ed.) (1993). Buddhist Hermeneutics. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers, 1st Ed. 1988.  Thích Giác Hiệp dịch, hoàn tất 2003
.....Yoshinori, T. (ed.) (1995) Buddhist Spirituality: India, Southeast Asian, Tibetan, Early Chinese.  Delhi: Motilal Banarsidass.  Thích Giác Hiệp dịch, hoàn tất 2003
.....Kalupahana, D.J. (ed.) (2001) Buddhist Thought and Ritual.  Delhi: Motilal Banarsidass. Thích Giác Hiệp dịch, hoàn tất 2003

 .........
.......

......................................Trở về "Mục lục tác giả"


 


 Phật giáo cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền | Niệm Phật | Pháp trích lục | Bồ-tát Đạo

Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG | Đạo đức & Tâm lý học PG | PG và Khoa học

 Xã hội học PG | PG và Kinh tế | PG và Quản trị | PG và Sinh thái | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Phật tích & Danh thắng

Xuân | Vu-lan-bồn | Văn Học | Truyện | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Nhạc | Pháp luận khác | Từ điển | Tâm tình độc giả | Sách | Tác giả | Ban biên tập | Links


 Screen Savers | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | Tham gia WebRing
-oOo-
Bài vở đóng góp, xin gởi attachment về Ban biên tập qua địa chỉ email: goibaidaophatngaynay@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: tamtinhdaophatngaynay@yahoo.com
 
http://www.buddhismtoday.com/tacgia/thichgiachiep.htm
Cập nhật ngày  15-3-2002