Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
RA ÐI 
Chiều nay mây tỏa mịt mù,
Xa xôi sáo vọng trời thu dat dao.
Ra đi lòng chẳng xôn xao,
Âm thanh thuở trước rơi vào hư vô,
Bước chân dạo khắp giang hồ, 
Kể chi những chuyện mưu đồ, lợi danh.
Nhẩm ca một khúc độc hành,
Viễn phương mộng cũ xây thành ước mơ.

 


Vào mạng: 2-2-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang