Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
MÙA THI
(Thân tặng Thầy Thiện Hữu)
Gió, mây hỏi:
Gió chiều mang Mật ngữ
Mây trắng ẩn Thiền thi
Cùng nhau về cao ốc[1]
Thưa “Ngài” có cần chi?
 
“Ngài” liền trả lời:
Hãy đem nguồn thơ thẩn
Bay về hướng trời Tây[2]
Ném vào phòng Sư Hữu!
Cho hồn Thầy ngất ngây.
 
Delhi 06-03-2002
[1] Topfloor,Hudson line
[2] Ký túc xá I.S.H.

 


Vào mạng: 3-3-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang