Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
TRỞ VỀ
Thế gian chiều trống vắng,
Chỉ mình ta bước đi.
Nhâm nhi từng giọt đắng,
Gọt ngôn từ nên thi.
 
Ta đi trong mưa gió,
Lạnh tê hồn phiêu linh.
Bước chân của ta đó,
Ðã bao lần tử sinh?
 
Ta đi trong thơ thẩn,
Tìm Hiền triết năm xưa.
Mắt ta nhìn ngơ ngẩn,
Giữa phố người lưa thưa. 
 
Ta đi trong chiều vắng,
Gót vương đầy phong sương.
Ồ, tiếng chuông trầm lắng.
Gọi ta về cố hương.
 
Delhi 1999

 


Vào mạng: 2-2-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang