Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
HOA LÁ CÀNH
Trích từ tập thơ GIÓ BỤI

Thuyền ai về đỗ bến đông

Cho em gởi trọn tim hồng trắng trinh

Cô liêu giữa cuộc thế tình

Mà sao em vẫn minh minh sắc thiền

Đóa hoa sứ nở muôn miền

Nụ mai ba cánh bên triền cao viên

Rụng rơi vẫn một bình yên

Mong manh vẫn đẹp phận duyên vẫn ngời

Nhánh này nhánh của đất trời

Lá này lá của vạn lời tâm kinh!


 


Vào mạng: 11-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang