Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Thinh Lặng

Diệu Tuyền


 •  

 • Trở về thinh lặng cùng ta 

  Để ta không phải sanh ra lỗi lầm

  Mỗi lần nghỉ, nhớ là mầm

  Làm cho cây, rể ngấm ngầm mọc lên

  Phát lên lời nòi chẳng nên

  Làm cho tâm khổ, chảng quên bao giờ

   

   

  Cuộc đời là một giấc mơ

  Thời gian không đợi, không chờ ai đâu

  Tâm hồn như tựa biển sâu

  Những luôn cuồn cuộn, tìm đâu an lành

  Không về với buổi sơ sanh

  Để mai không tử, tinh anh, sáng ngần

   

   

  Tìm trong sâu chuổi mà lần

  Nghe trong thanh vắng âm gần, thanh xa

  Nghe lời thinh lặng trong ta

  Nghe lòng thanh thản, vút xa ngọn ngành

  Nghe hòn sỏi chạm tre xanh

  Tan trong thanh vắng, an lành ngàn năm.

   

                          Lancaster Pa.  January, 29.08

   

     

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thinhlang.htm

   

   

   


  Vào mạng: 03-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang