Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
NHỮNG CON SỐ KỲ DIỆU
1. Năm 2000
Ôi con số 2 kỳ diệu
Con số tích tụ vô vn vô biên 
Từ số một và ba số chín
Bạn có biết chăng?
Có một là tất cả
Có ta là có tất cả
Và đến khi có tất cả rồi
Một chu kỳ thời gian và khoảng không tạm khép
Ba con số không kỳ diệu!
Bạn có biết chăng?
Từ trời, từ đất, không gian và thời gian
Mỗi ngày trôi qua mang theo nguồn thông tin thiền sử
Mỗi phút, mỗi giây luôn nhắc nhở ta rằng:
Ngã, ngã sở, đối tượng ngã sở là không
Ta, của ta và những chấp trước cũng là không
Căn thức trần tựu và tán, đến và đi theo nhân duyên quy luật của thời gian
 
2. Năm 2001
Ôi! COn số 2 mầu nhiệm:
Đất và trời
Mẹ và cha
Người và ta
Người và ngã sở
Thân ta và tài sản của ta
Có đất có trời
Có mẹ có cha
Có người có ta
Có ngã, có ngã sở
Cả hai đều trong suốt
Với hai con số không kỳ diệu
Trời và đất có khoảng cách
Cha và mẹ không còn khoảng cách
Ta và người không còn khoảng cách
Ngã và ngã sở đều dừng lại
Ôi! Cuộc đời đẹp như một bài thơ
"Ta với mình tuy hai mà một"
Khi đó, không còn ngã và ngã sở
Ta người, lý sự, tánh tướng viên dung
Và cuộc đời sẽ trở nên hạnh phúc
 
3. Năm 2002
Ôi! Con số 2 mầu nhiệm
Và những con số không kỳ diệu:
Trời và đất
Cha và mẹ
Ta và người
Có và không
Một cuộc vận hành mênh mông
Một cuộc đuổi bắt của hạnh phúc và hư ảo
Đến một ngày ta nhận ra thực tướng của chính mình
Khi đó ta tìm gặp chân lý
Và mùa Xuân nắng ấm phủ kín quanh ta.
 
(Một sáng mùa Xuân- Sài Gòn)

 


Vào mạng: 22-1-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang