Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Đời c'est la vie

Chân Khánh/Thiềng Đức


 • Khổ hải vô biên bởi chuyện đời

  Bảy mươi Thiềng Đức luận tình đời

  Hương đời thơm ngát ươm nguồn sống

  Giấc mộng thanh cao dựng cuộc đời

  Mua bán chợ đời đầy ảo giác

  Đổi trao xã hội lắm trò đời

  Đời 'xè là ví' yêu là chết (1)

  Đạo đức tu thân khỏi tội đời...

  (1) Đời c'est la vie...

   


  Vào mạng: 1-3-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang