Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thiền cảnh thuận duyên

Cư sĩ Thoại Hoa

Sen hồng đua nở cánh,

Hoa, búp đứng bên nhau,

Gương soi nước óng ánh,

Mình vươn trên khóm lau.

 

Mặt hồ nước im lìm,

Xế chiều ngày sắp tắt,

Trên không lượn đàn chim.

Bóng soi nước trong vắt.

 

Mây trắng lờ lững trôi,

Xa xa sau núi đồi,

 Khói bốc từ túp lều,

Văng vẳng tiếng chim kêu.

 

Sau rặng cây xanh mát,

Chân trời còn ánh hồng,

Chiều nông thôn bát ngát,

Vang tiếng sáo mục đồng.

 

Chuông chùa đổ từng hồi,

Nhịp mõ, tiếng khánh rơi,

Xin dốc lòng tu tập,

Hướng bờ giác người ơi.

 

 


Vào mạng: 12-11-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang