Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Hội Hoa Vàng - 8
 

Lâm Như Tạng


Xanh của rừng giữa trời mây chất ngất

Cỏ mơn man hoa trắng nhẹ thơm hương

Mái tóc xanh trên màu áo phi thường

Sương cũng ánh lên màu xanh hy vọng

o0o

Vòng tay đây rộng dài cùng vô tận

Ý hoa đưa vàng rực mộng vô sanh

Biển mây kia vị mặn muối chưa tan

Hồn e ấp bước chân người đất lạ

o0o

Kinh một biến phổ dài trên phiến đá

Mỏ một đường vang vọng đến hư vô

Chuông cứ ngân vào địa ngục đáy mồ

Tay cứ chấp thoát vòng quay tuế nguyệt

o0o

Ở chốn ấy gío rừng tuôn suối nhạc

Tiếng chim ca bỗng thấy bướm vàng bay

Vĩnh viễn không gian dứt bặt đêm ngày

Thân tự tại ánh vàng soi khắp nẽo.

o0o

 

Khóa tu học Phật Pháp kỳ 8 - Úc Châu

29 tháng 12 - 2008 đến 2 tháng 1 - 2009

Morisset NSW Australia

o0o

 

 


Vào mạng: 08-06-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang