Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

NGẪM HAY...

...muôn sự tại người...(lẩy Kiều)

Chân Khánh/Thiềng Đức


 • Dòng đời xuôi ngược ngựa xe

  Con người đau khổ biết về nơi đâu

  Mấy ai không gặp cảnh sầu

  Tử sinh, số mệnh, lo âu suốt đời

   

  Ai nào luôn được thới lai

  Thăng trầm, bỉ cực, tiền tài, lợi danh

  Mục tiêu hạnh phúc đấu tranh

  Sao mà quả báo bóng hình nạn tai

   

  Khóc oa từ lúc nằm nôi

  Khóc than đến lúc buông xuôi xuống mồ

  Cuối cùng quả phúc vòng vo

  Ngẫm hay thế sự thắng thua nhãn tiền...

   


  Vào mạng: 6-4-2007

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang