Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Bọt nước ca

Thích nữ Tuệ Đăng

 

Mây xám trời mưa hạt nước trong
Gieo trên dòng nước, nước mênh mông
Phiêu nhiên bọt nước không ngừng kể
Sinh diệt triền miên đến tận cùng.
 
Giọt nước mưa xưa, bóng bọt nhân
Vì duyên gió động kiếp mong manh
Vùi dập vào dòng luân lưu mãi
Nhất thể tùy duyên em biết không ?
 
Phù âu lấp lánh ngậm hư không
Sắc ánh lung linh tựa bảo trân
Sóng lặng say nhìn như hiện hữu
Xuyến xao bóng nước, bặt hơi tăm.
 
Hữu vô động tịnh chẳng phân minh
Ở trong vô tướng hữu tướng hình
Chỉ biết bọt kia từ nước khởi
Nước do sóng bọt kết tinh thành.
 
Phù âu, lưu thủy giả danh suông
Bọt nước in tuồng huyễn hóa thân
Thấy suốt thân không, bóng chẳng thật
Là người bắt gặp bản lai nhân.

 


Cập nhật: 25-9-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang