Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Lặng lẽ nơi này

Nhất Thanh
Biển xanh không nhìn xa được
Ai bảo biển không mênh mông
Thuyền đêm về không chở cá
Ai lại bảo là thuyền không
Thuyền chở đầy trăng viễn xứ
Ghé về bến cũ tịch liêu
Gặp nhau chút lòng thơm thảo
Ai đong đếm được bao nhiêu
Lặng lẽ một đời bên biển
Vẫn không thôi vỗ dạt dào
Đêm sóng hôn bờ cát mịn
Là lời thầm kín gởi trao
Mười năm bến bờ về lại
Biển trăng với núi một màu
Ồ đêm vợi vời vị biển
Một lần cho cả xưa sau.

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang