Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Cuộc đời

Bạch Ngọc


 

 Cuộc đời sống có là bao

 Mong lời thơ nhỏ dâng trao mọi người 

Cho ai dù chỉ nụ cười

 Cũng làm cuộc sống một mười vui hơn

 Cuộc Đời tính toán thiệt hơn

 Không người qua lại cô đơn một mình

 Cuộc đời sống có nghĩa tình

Được lòng thương mến bóng hình nào quên

Cuộc đời không muốn tuổi tên

Ra đi tự hỏi làm nên những gì

 Cuộc đời tranh chấp so bì

 Tâm không an tịnh nhất nhì cũng đi

 Tử hình chờ đợi vui chi

Người nào cũng có án ghi tên mình

 Cuộc đời nóng giận bất bình

 Thì xin hãy nhớ bóng hình mẹ cha

 Thương người mọi việc cho qua

Bao dung độ lượng thứ tha bởi vì

 Không ai trọn ven thôi thì

A Di Đà Phật những gì hôm nay

 Xin làm không đợi ngày mai

Cuộc đời hết khổ đắng cay không còn

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/cuocdoi_bachngoc.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang