Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Giọt nước công viên

Thích Thiện Hữu


Long lanh giọt nước công viên
Tưới bao cây cỏ bên triền đất khô
Hoa lòng chẳng dám điểm tô
Vẫn dìu dặt nở, vẫn nô nứt cười
Long lanh giọt nước tình người
Uyên nguyên tiếng pháp, vọng mười cõi thiêng
Trần đời nở vạn hoa liên
Sương rơi nhỏ xuống ưu phiền xoá tan
Mây bay vọng mãi âm vang
Dập dìu mở lối, lên đàng tánh không
Vẫn đây giọt ngọc bềnh bồng
Ngày đêm tưới mát vào lòng thế nhân !

 


Cập nhật: 1-12-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang