Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

     Vì Đời

Diệu Tuyền


 •  

 •   Vì đời em sống như mơ

  Thương đời em vẫn đợi chờ ngàn năm

  Sống trong tăm tối, âm thầm

  Chờ trong tỉnh mịch, đêm rằm ẩn không

   Đêm mơ em hát trong lòng

  Khúc ca được chép trong giòng tự kinh.

   

   

  Chờ gì, em đâu biết

  Kiếm gì, em đâu hay

   Tâm hồn ẩn ẩn, say say

  Tai nghe tiếng gió ru ngày, ru đêm

  Nghe như lời tụng êm đềm

  A DI ĐÀ PHẬT, vọng miền trần gian.

   

   Feb. 10/08

   Mùa Đông Lancaster Pa.

   Trời âm u, gió thổi mạnh ngoài trời

   

     

   

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/vidoi.htm

   

   

   


  Vào mạng: 03-03-2008

  Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

  Đầu trang