Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Nỗi Tha Phương

Tâm Chơn


Mấy hôm mưa gió liên miên

Ta nghe như có nỗi riêng tìm về.

 

Mưa rơi rả rích quê người

Mà đau đáu nhớ, mà bồi hồi thương.

 

Gió lùa lạnh bước ly hương

Rộn ràng phố thị mà buồn nao nao.

 

Tha phương nào có bao lâu

Mà lòng đã sớm chuốc sầu đơn côi!

 

Thôi ta về lại với quê

Trọn tình xứ sở, vẹn lời nước non.

 


Vào mạng: 04-11-2008

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang