Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Bâng Khuâng

Diệu Tuyền


 

Mỗi một lần đi một khổ sầu,

Vì đời mai ấy biết về đâu

Cầu cho đường bụi đừng mưa gió

Đừng lắc chong gai, lắm dãi dầu

  

 

Ngắt lá xanh thả trôi theo giòng nước

Hỏi mai nầy, đời cất bước về đâu ?

Trời cao xanh, làm sao con biết được

Quảng đời mai còn có lắm dải dầu...

 

Từ nghìn xưa, lá trôi theo giòng nước,

Như chiếc thuyền bé nhỏ thật mong manh

Lá trên cây khác với lá rụng cành

Đời trôi dạt, đẩy đưa theo ngày tháng.

 

 

        Thức đi em, qua rồi cơn sóng gió.

        Dậy đi em, ngày mai sáng đang chờ

        Tỉnh đi em, cuộc dời vui còn đó.

        Đang tung tăng, đàn chim hót bao giờ..

 

 Thức đi em, qua rồi cơn mộng mị,

 Lời thơ ngây, em đã nói bao giờ

 Ngày mai đây, em là tiên cỏi thế,

 Xoa tâm linh, mà nhân thế đang chờ...

 

        Lời người y tá gọi bịnh nhân thức tỉnh

        Sau khi bác sĩ mỗ xong.

        Honey, honey, please wakeup

        Your's operation did over.

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/bangkhuang.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang