Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Giấc Mơ

Diệu Tuyền


 

 Nữa đời đem tặng giấc mơ,

 Nữa đời còn lại em thờ chính em.

 

                          Lê tú Lệ.

  

Cả đời lặn lội sớm trưa

Cuộc đời còn lại tương dưa sớm, chiều.

Nghe chăng em, tiếng sáo diều

Thổi vang theo tiếng kinh chiều ngân nga...

 

           Thấy chăng em, bóng trăng tà,

           Cả đời vọng tưởng, chỉ là giấc mơ.

           Cảnh đời còn đứng chơ vơ,

           Vô thường hiện rỏ, có chờ em chăng ?

 

Vọng tâm, vọng tưởng đêm nằm,

Em ôm gối mộng trăng rằm mà mơ,

Giòng đời dệt những bài thơ

Bài thơ ca tụng giấc mơ naỏ nùng...

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/giacmo.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang