Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

 

Thấy và Nghe

 

Diệu Tuyền


Bài kinh đó, em có nghe trong nắng

Trong không gian, và trong ánh sương mù

Bài kinh đó, em có nhìn trong gió,

Trong không gian, và trong lá mùa thu.

 

Bài kinh đó, em có nghe trong nắng,

Trong không gian, và trong tiếng chim chiều

Bài kinh đó, em có nghe trong gió

Trong âm thanh của đợt sóng thủy triều

 

Bài kinh đó, em có nhìn trong nước,

Trong đáy lòng của biển cả thâm sâu

Bài kinh đó, em có nhìn trên nước,

Trên gìòng sông, trên ngọn sóng bạc đầu.

 

Bài kinh đó, em thấy gì trong nước

Trong chén canh và ly sửa ban chiều

Bài kinh đó, em thấy gì trong bóng

Nước luân lưu và xuôi chảy muôn chiều.

 

Thấy rồi, tâm lặng ngàn thu   

Thấy rồi, hồn bỗng tâm tư lắng trầm.

Nghe rồi, trống rỗng trong tâm,

Nghe rồi, trống vắng, âm thầm lặng thinh.

Lancaster Pa.

August. 19.03.

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/thayvanghe.htm 

 

 


Vào mạng: 23-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang