Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Nguồn thương lẽ sống

 

Có giây phút bỗng hóa thành lịch sử,
Đã qua đi nhưng muôn thuở không mờ
Có giây phút bỗng trở thành kỷ niệm
Ôi thiêng liêng !
 Ôi tuyệt diệu !
 Nên thơ !
 Có những người đến trong đời của bạn
Rồi chia xa,
chia xa mãi
– trọn đời
Nhưng tất cả đã trở thành ánh sáng
Như bình minh rạng rỡ một chân trời.
 Nếu ai hỏi: Có gì là đẹp nhất ?
Tôi trả lời: Thời thị giả của tôi .
Nếu ai hỏi: Có bao giờ thấy Phật ?
Tôi sẽ cười: Phật đâu ở xa xôi ?
 Vâng,
 với con,
 Ông  mãi là tất cả
Là nguồn thương,
 là lẽ sống
cuộc đời.
Ông xa quá mà cũng gần gũi quá !
Lưu trong con tình nghĩa nặng muôn đời.
 Rồi những lúc trong dòng đời xuôi ngược
Tháng năm dài con phải sống ly hương
Ân tình đó theo con từng nhịp bước
Là hành trang suốt bao quãng đường trường.

 


Vào mạng: 1-4-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang