Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

MỪNG PHẬT ĐẢN

Thích Thông Bác


 
Một sáng bên trời Tây phương Đông
Tỳ - ni vườn rộng lá vô cùng
Có con chim nắng vui mừng gọi
Dưới cánh Vô-ưu bước bước dừng
Hoàng hậu tay vừa vin ngọn xanh
Nách Xuân thoang thoảng áng hương lành
Hài nhi một đấng vừa xuất hiện
Bảy đóa sen vàng nâng bước chân
Trên nắng thênh thang nhạc của trời
Năm màu hoa đẹp lẫn hoa vui
Chư thiên ba cõi về ca ngợi
Cung nữ quỳ dâng Một Đóa Người.
Tịnh Phạn tưởng mình được hóa thân
Ca - tỳ - la - vệ nắng cao hơn
Người người nhuần gội nguồn chân lý
Cây cỏ bừng hương nhích lại gần.
Đạo sĩ bỏ rừng xuống đế đô
Theo vì sao sáng lúc tinh mơ
Biết mình lỡ hội liền khóc kể
"Chẳng được nghe lời Đấng Thượng Sư !"
Rồi đến bây giờ Phật Đản Sinh
Ba ngàn thế giới rạng tâm linh
Chư thiên nhân loại mười phương cõi
Nhập một ngày thiêng hưởng thái bình

 


Cập nhật: 1-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang