Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Thăm Núi
 
Dừng chân đứng giữa lưng chừng núi
Sương phủ im lìm quanh thảo am
Hoa dại rộ màu ven khe suối
Rổi nhàn ẩn giả chỉ đùa vui
 
Phù sinh có việc lên am vắng
Thoại đàm đạo lý với thiền nhân
Sân ngoài khóm trúc vi vu hát
Trên án trầm hương khe khẽ loang
 
Gát việc trần phù tâm thanh thản
Hưởng hương tỉnh thức giữa non ngàn
Thì thôi một kiếp không uổng phí
Một sát na nhàn được mấy khi
 
Từ tạ tôi về nơi phố thị
Nặng trĩu thâm tình trên bước đi
Lần hẹn một ngày lên thăm núi
Trút xuống hiên đời những buồn vui.

 


Vào mạng: 1-6-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang