Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Quê Mẹ
Mẹ sinh con ra từ xứ sở khô cằn
Cực khổ gian truân trĩu oằn vai mẹ
Năm tháng xuôi dòng đời lăn khe khẽ
Bến tâm hồn một thuở mẹ ru con
 
Khóm tre già sợi khói bếp mỏi mòn
Lưu dấu chân chim đường làng buổi chợ
Con  lớn lên bước vào đời hăm hở
Ước mơ nhiều rồi trăn trở lo toan
 
Nẻo quê nhà tựa cổ tích dân gian
Suối lệ mẹ hiền dõi nhìn đã cạn
Và bây giờ người đã không còn
Con bật khóc trong muôn vàn nổi nhớ.

 


Vào mạng: 1-7-2002

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang