Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Giầu

Minh Ðạo

                                        

                               Năm kia mình chưa thật giầu

                               Vẫn còn ít sợi trên đầu tóc đen

                               Năm qua mình lại giầu thêm

                               Bán hời một ít tóc đen trên đầu

                               Năm nay mới thật là giầu

                               Chẳng còn một sợi trên đầu tóc đen

                               Ðã giầu nay lại giầu thêm

                               Còn dư một chút ưu phiền bán luôn

                               Về nhà thắp một nén hương

                               Những gì đã bán nguyện không mua vào.

 

                                                                                 

 

 


Cập nhật: 22-8-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang