Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

      Viếng Chùa Linh Ẩn

Tâm Chơn


 

Linh Ẩn là đây cõi tịnh thiền

Phi Lai Phong đó đỉnh non thiêng

Thăng trầm bao nỗi đời dâu bể

Dấu cũ còn lưu tích diệu huyền.

Kỉ niệm chuyến hành hương Trung Quốc

Hàng Châu ngày20-09-2007

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/viengchua.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-11-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang