Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

         Lá Luân Hồi

Diệu Tuyền


 

Lá xanh thay lá phai tàn

Tâm hồn cằn cổi, vỏ vàng rụng bay

Lá vàng qua một cơn say

Đảo điên trời đất, rụng bay cuối đời.

 

        Tâm hồn những nỗi chơi vơi

        Đẩy đưa trời đất, quên nơi trở về

        Đi hoài qua những cơn mê

        Quên ngày, quên tháng, quên quê hương mình.

 

Trở về réo gọi tâm linh,

Trở về với nắng, với tình thưong yêu

Trở về nhớ lại chiều chiều

Lời ru của mẹ, thương yêu ngọt ngào.

 

       Lá xanh nói những lời chào,

       Thân thương trong gíó, bước vào trần gian.

 

Cuộc đời nhiều lắm khổ nàn

Lá nguyền thay hết thế gian, lọc lừa

Lọc cho tinh khiết, không chừa

Khử đi dơ bẩn, gío mưa thuận hòa

 

        Thế gian êm ấm trong nhà,

        Lá ngoài sương gió để mà hiến dâng

        Dâng trời, dâng đất tấm thân

        Lá xanh tươi tốt, không ngần nắng mưa

 

 Dâng người cuộc sống, không chừa

 Không than, không kể nắng mưa dãi dầu

 Mặc đời đưa đẩy nông sâu

 Mai nầy rơi rụng về đâu, luân hồi...

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/laluanhoi.htm 

 

 

 


Vào mạng: 01-10-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang