Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Nụ cười nở hoa

Cư sĩ Thoại Hoa

(kính tặng một vị Sư Bà)


Môi hồng thắm nở nụ cười,

Làm tăng vẻ đẹp xinh tươi, mặn mà.

Tiếng trong như ngọc như ngà,

Lời thương, ý đẹp, nói ra ngọt ngào,

Cuộc đời đang đẹp như sao,

Nhưng tâm đã quyết, bước vào Từ Bi.

Lòng riêng không chấp thị phi,

Thân tâm thanh tịnh, bước đi hiền hoà.

Noi gương theo Đức Phật Đà,

Chăm lo nuôi trẻ, vị tha giúp người,

Gặp ai đã thọ tuổi đời,

Thì lo chăm sóc chẳng rời ngày đêm,

Tam Quy vửng chắc trong tim,

Thiện hành Diệu Đế, một niềm tịnh tu.

 

  

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/vulan/nucuoinohoa.htm

 

 


Vào mạng: 01-09-2007

Trở về mục "Vu-lan"

Đầu trang