Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Mừng sinh nhật Mẹ

Bạch Ngọc


 

Con ơi Mẹ hỏi con là

Mừng sinh nhật Mẹ có quà gì không

Mẹ già nên chẳng cần bông

Chi tiêu cần kiệm cũng không cần tiền

Tâm tư mang nổi ưu phiền

Nông dân đói khổ đồn điền khắp nơi

Người già binh hoạn xương phơi

Trẻ con khuyết tật không nơi nương nhờ

Những ai đôi mắt bị mờ

Những người mất trí khờ khờ điên điên

Không nhà phải ngủ bờ hiên

Không cha không mẹ triền miên đọa đày

Hôm nay Mẹ viết thơ này

Ðể xin con hiểu từ rày về sau

Mừng sinh nhật Mẹ mau mau

Giúp người khổ sở ốm đau tật nguyền

Mồ côi bịnh viện chùa chiềng

Mở tâm từ thiện nổi phiền Mẹ nguôi

Chớ đừng chạy ngược chạy xuôi

Mua quà cho Mẹ không vui phí tiền

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/mungsinhnhatme.htm 

 

 

 


Vào mạng: 12-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang