Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
Trà Thiền
 

Tâm Chơn


01.

Phú quý chòm mây nổi

Danh lợi giọt sương rơi

Dưới trăng trà cứ rót

Tháng ngày nhẹ nhàng trôi.

 

02.

Bàn chi những chuyện lợi danh

Hơn thua được mất bại thành khen chê

Buông xả đi cái sự đời

Bên hiên đọc sách đầy vơi ấm trà.

 

03.

Trà tỏa thơm hương vị đậm đà

Quay về soi sáng ở trong ta

Mỉm cười và thở, tâm bình lặng

Chánh niệm là đây: hãy uống trà!

 

 

 


Vào mạng: 03-07-2009

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang