Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Sương rơi ngọn cú

Thích Thiện Hữu


 
Cành cú hứng sương rơi
Hoàng oanh hát không lời
Sáng tươi giàn hoa lý
Gọi mời mây sang chơi
 
Mây trắng vẫn hồn nhiên
Dịu mát cõi tâm thiền
Vừng vang ngân một tiếng
Viên mãn niềm tịch viên
 
Dư hương vẫn hoa xuân
Xoè cánh nở bên đời
Nắng vàng bừng tâm thể
Tận ngát cõi trùng khơi.

 


Cập nhật: 1-11-2000

Trở về mục "Thơ và Nhạc Phật giáo"

Đầu trang