Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Nghe mưa

Thích Nguyên Hùng

Mưa nguồn dội xuống rong rêu
Tàn phai cuộc mộng bên lều trần gian
Buồn vui gió núi trăng ngàn
Yêu cùng cỏ dại hoa hoang côn trùng
Trở về từ cõi mung lung
Nhìn thân hiện thể tao phùng thiên thu
Mưa nguồn trút hạt sa mù
Lạnh lùng tâm khảm nghe từ vô thanh
Giọt thương giọt nhớ lạnh tanh
Biệt lòng năng sở xa gần từ bi.

 


Cập nhật: 10-5-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang