Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .
NHẬN DIỆN
Trích từ tập thơ GIÓ BỤI

Tĩnh toạ tâm trống rỗng

Trầm hương xông ấm lòng

Vọng niệm thôi, dừng nghĩ

Hít thở, đời thong dong

Nơi đây đoá chân thường

Vui mãi khách bên đường

Tiêu dao bao ngày tháng

Nhận diện, hết sầu vương

Nơi đây trăm hoa nở

Toả hương sắc Ta bà

Đừng trao nhau vị đắng

Không nhỏ giọt sương sa

Mặn ngọt rồi chóng qua

Cay đắng cũng chiều tà

Đường trần ai, nào biết

Chân lý một mình ta!


 


Vào mạng: 11-1-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang