Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .

Tiêu Tương tám cảnh

Chân Khánh/Thiềng Đức

22/7/2007


 

(Dựa theo 8 bài thơ Tiêu Tương

của Vua Lê Thánh Tôn)

 

Phố núi trong mưa khuất dưới xa

Thôn chài rợp nắng bóng mươi nhà

Tuyết chiều sông cái xuôi thuyền mộng

Chuông tối nhân gian vọng cảnh chùa

Bãi cát mời đàn chim nhạn lạc

Lái đò mong lữ khách tình ca

Tiêu Tương sớm dậy thơ lai láng

Đáy nước Động Đình trăng tỏa ra…

 


 

 

 

  http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/tieutuongtamcanh.htm

 

 


Vào mạng: 01-8-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang