Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Con trở  về bến cũ ngút ngàn lau

Vai áo mẹ bạc màu theo khói nước

Hoàng hôn tím mái chèo ai xuôi ngược

Vẳng câu hò xanh mướt điệu dân ca

 

Đam bóng cò vỗ cánh giữa đồng xa

Con mơ ước một quê nhà bóng mẹ

Đường quạnh vắng chân em về bước khẽ

Nghe tâm hồn len nhẹ nỗi nhớ thương

 

Quang gánh xiêu mẹ về giữa con đường

Nắng gió quê hương điểm hường tóc mẹ

Năm tháng xuôi trôi dòng đời trôi lặng lẽ

Bến cũ con về thương nhớ mẹ mù khơi.

 


Vào mạng: 1-10-2005

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang