Trang tiếng Anh

    Đạo Phật Ngày Nay

Trang tiếng Việt

   

...... ... ..  . ..  .  .

Trở Về

Diệu Tuyền


 

Kiếp nào muội đã lở vay,

Kiếp nầy xin trả, chẳng nài, chẳng than

Đừng nên trách móc, phàn nàn

Để đời chỉ trách, thế gian chê cười.

Kiếp nào muội đã sai rồi

Kiếp nầy tu tỉnh, đắp bồi kiếp sau

 

Lời tỉ dạy, để trong đầu

Đừng buồn nghe muội, đớn đau tâm hồn

Muội buồn, thân sẽ bịnh luôn

Hãy luôn trở lại tâm hồn mà tu

Hãy về học lấy chử nhu

Tự mình nhớ đến chử Tu mà về.

 

Muội đau, Tỉ cũng ê chề,

Mặc đời xuôi ngược, trở về cùng tâm

Tỉnh đi em, niệm âm thầm,

Đừng còn mê ngủ, lở lầm mai sau

Bước đời Tỉ đã đớn đau

Bây giờ tỉnh giấc, vết sâu vẫn còn.

 

Tỉ vui, lòng Tỉ sắc son

Bây giờ biết tụng, biết còn niệm kinh

Ngày xưa dốt nát, vô minh

Bây giờ Tỉ biết tự mình, tự tu

Mai nầy sen nở vô ưu

Tỉ vui nhìn chiếc lá thu rơi đầy

 

Vô thường rụng khắp đó đây,

Không còn đau đớn, ngất ngây tâm hồn

Không buồn trong bóng hoàng hôn

Vui vì ánh sáng rạng hồn trong tâm

Tỉ vui dù sống âm thầm

Hoa sen tỏa ngộ ngấm ngầm mai sau...

 

              Lancaster General hospital Pa.

              Sept. 27/04.

 

 

 

 

http://www.buddhismtoday.com/viet/tho/trove_DieuTuyen.htm 

 

 

 


Vào mạng: 21-09-2007

Trở về thư mục "Thơ Phật giáo"

Đầu trang