Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Âm Giai Pháp Nhũ
Kỷ niệm mùa Phật Đản 2625

Tuệ Minh


Chim pháp âm gọi hồn trong nắng sớm
Gọi hoa vàng, cúc lũy dậy tỏa hương
Gọi người đi từng bước nhẹ bên đường
Gọi xuân đến lúc vô thường mới nụ
 
Tiếng chim non, tiếng lòng đời ấp ủ
Dậy hoa cười khi pháp nhũ thắm tươi
Âm thanh vang trong, lắng dịu tuyệt vời
Mãi lưu vọng giữa lòng đời, vọng mãi
 
Cây mùa xuân cũng từ đây kết trái
Hương từ bi trang trải khắp nơi nơi
Sắc trí tuệ lên chiếu diệu rạng ngời
Vạn vật sống trong thảnh thơi, thanh tú
 
Hoa tâm xuân, kết dâng đức Từ Phụ
Hương tâm xuân ngát bao phủ muôn loài
Tắm không gian, vượt vạn kỷ chưa phai
Nên nắng xuân tỏa âm giai Pháp Nhũ …

Chân thành cảm ơn Thầy Phước Toàn gởi tặng. ĐPNN, 20-1-2001

 


Cập nhật: 1-4-2001

Trở về mục "Thơ và Nhạc"

Đầu trang