Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

   

...... ... .  . .  .  .
Vu lan nhớ ba

Thích Thông Thiền


Tình ba thương con đậm đà biết mấy,
Tuổi thơ nào đủ trí để nhìn ra !
Mê sự nghiệp đến hôm nào chợt thấy
Dáng Nghiêm đường phút chốc đã lìa xa.
 
Tình ba thương con thâm trầm biết mấy !
Nén niềm đau khi quất trận roi đòn,
Hiện tướng dữ dạy răn điều phải quấy,
Trao gia tài tri thức quý nào hơn ?
 
Cởi áo thư sinh mặc vào áo đạo,
Thầm nhủ lòng tu học đến vuông tròn,
Một tiếng quát nghe đất trời đảo lộn,
Từ phút này xin đền đáp công ơn…
 
Chiều mưa lạnh trước đài sen thành kính,
Tụng lời kinh hồi hướng đến Ba thương.
Lời Ba dặn năm xưa con nguyền giữ :
Đem bình sinh thắp sáng lẽ chân thường.

 


Cập nhật: 1-9-2000

Trở về mục "Vu-lan-bồn"

Đầu trang