...
 Trang Tiếng Anh
Trang Tiếng Việt 

Đạo Phật Ngày Nay
VU-LAN-BỒN: ÂN NGHĨA SINH THÀNH

 
 
  .. .. .. .. ......................CÁC KINH & SÁM DẠY VỀ ĐẠO HIẾU
.....Kinh Báo Ân Cha Mẹ.   HT. Thích Trí Quang dịch
.....Kinh Vu LanHT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Phật thuyết Kinh Vu-lan-bồn. 
.....Kinh Địa Tạng.   HT. Thích Trí Quang dịch giải
.....Mười ân đức của hai đấng sinh thành. Thích Nhật Từ dịch từ kinh Báo Ân Cha Mẹ
.....Sám Vu-lan. Trích nghi thức tụng niệm (Bắc tông)
.....Sám Quy Nguyện. Thiền sư Nhất Hạnh
.....Sám Tu Tập. Trích Nghi thức Cầu An (Thích Nhật Từ biên soạn)
.....Sám Tống Táng.    Trích Nghi thức Cầu Siêu (Thích Nhật Từ biên soạn)
.....Sám Hồng Trần.    Trích Nghi thức Cầu Siêu (Thích Nhật Từ biên soạn)

...........................ĐẠO HIẾU TRONG PHẬT GIÁO
.....Đạo Phật và chữ Hiếu.   HT. Thích Minh Châu
.....Bông Hồng Cài Áo.     HT. Nhất Hạnh
.....Vu Lan Bồn.     HT. Thích Thiện Hoa
.....Tinh thần hiếu thảo.     HT. Thích Thanh Từ
.....Vu-lan - Ngày tự tứ.     HT. Thích Thanh Từ
.....Người Việt Nam thương mẹ kính cha.     HT. Thích Minh Châu
.....Tình Mẹ.     HT. Thích Hộ Giác
.....Rằm tháng bảy.    HT.  Thích Thiện Siêu
.....Ý nghĩa Vu-lan PL. 2544 - 2000.     HT. Thích Trí Quảng
.....Hiếu Kinh của Phật Giáo.     HT. Tuyên Hóa
.....Chữ hiếu và tình người.     TT. Chơn Thiện
.....Đạo hiếu trong nhà Thiền.     TT. Thích Minh Thông
.....Quan niệm về chữ hiếu của dân tộc Việt Nam.   Tiến sĩ  Lê Mạnh Thát
.....Đạo hiếu của Phật giáo qua kinh Thiện Sanh.     Thích Nhật Từ
.....Thông điệp của kinh Vu-lan.     Thích Nhật Từ
.....Tìm hiểu gương hiếu trong kinh Pháp Hoa.     Thích Nhật Từ
.....Chữ hiếu qua ca dao Việt Nam và trong kinh điển Phật giáo.     Thích Nhật Từ
.....Tìm hiểu về Vu-lan.      Thích Nguyên Hiền
.....Vu-lan nhớ mẹ.     Thích Nguyên Tạng
.....Cha mẹ, con cái & phương tiện truyền thông.      Thích Nguyên Tạng dịch
.....Đôi điều cương yếu về kinh Địa Tạng.    Thích Thông Huệ
.....Hiếu thảo là bổn phận của những người con.     Tỳ-kheo Thiện Minh
.....Chữ hiếu theo quan niệm của Phật giáo Nam Tông.     Tỳ-kheo Thiện Minh 
.....Lễ Đôl-ta , Lễ Vu-lan báo hiếu của người Khmer ở Nam bộ.  Sư Danh Sol
.....Lòng hiếu thảo trong Kinh điển Pali.    Bình Anson
.....Vu-lan rằm tháng bảy trong tinh thần dân tộc.     Dương Kinh Thành
.....Ân Thầy.     Đổng Thành
.....Ý niệm về mẹ nhân mùa vu-lan báo hiếu.     Tiến sĩ Lâm Như Tạng 
.....Nguyên lý Mẹ trong tín ngưỡng và văn hoá Việt Nam.   Thích Nguyên Hiền
.....Thông Điệp của Bồ Tát Địa Tạng qua Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện.    Tâm Hà Lê Công Đa 
.....Chữ Hiếu trong Đạo Phật qua Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ.   Thích Viên Giác
.....Cõi âm có hay không? Nhận thức của Phật giáo về vấn đề này như thế nào?  Giáo sư Minh Chi
.....Vu-lan mùa Báo hiếu   Tuệ Minh Đạo
.....Tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật qua kinh Vu-lan Báo Hiếu    Trí Khả
.....Hoa Hồng Tháng Bảy   Thuần Hậu
.....Bụi đời    Tiểu Khuê 
.....Ý nghĩa Vu-lan     Tâm Diệu
.....Rằm tháng bảy    HT. Thích Thiện Siêu
.....Ý nghĩa ngày lễ Vu-lan     Thích Tuệ Chiếu
.....Ý nghĩa nhân bản của lễ Vu-lan  Đỗ Công Định
.....Truyền thống đạo hiếu của người Việt Nam    Hà Xuân Liêm
.....Nguồn gốc và sự phát triển lễ hội Vu lan Tinh Oa (biên dịch)
.....Từ quan niệm về Vong Linh đến Lễ Hội Vu Lan Thích Minh Thành PH.D.
.....Hiếu Đạo Nền Tảng Đạo Đức Học Phật Giáo Thích Thông Huệ
.... Vu Lan Hoài Cảm Thích Minh Thọ
.... Hãy sống trọn Ý nghĩa  ngày Tự Tứ T. Hạnh Trung
.... Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2009 tại Bangkok, Thailand Nhuận Ân

  
  

....................CẢM TƯỞNG VÀ TÙY BÚT VỀ CHA MẸ
.....Hoa Trắng.     Việt Chung
.....Chữ hiếu của thiền sư Nhất Định và vua Tự Đức.     Liễu Thượng Văn
.....Mùa báo ân, báo hiếu.     Đức Phương
.....Tình cảm giữa cha mẹ đối với các con.      Mộng Bình Sơn
.....Mẹ tôi.    Võ Đại Sinh
.....Mẹ là thơ.     Minh Minh
.....Mẹ là biểu tượng quê hương.      TN.Thánh Tâm
.....Chữ hiếu trong ca dao Việt Nam.     Phan Cát Tâm
.....Như một huyền thoại.     Hạnh Chiếu
.....Con đã cho cha.     Hạnh Chiếu
.....Một bông Hồng cho Cha.     Tùy bút của Võ Hồng
.....Những cánh thiên nga đâu lại bên hoà.     Lê Đình Bích
.....Nhân mùa Vu-lan nói chuyện về hoa hồng.    Đinh Công Bảy
.....Mắt Mẹ.      Truyện ngắn của Nguyễn Hoa Lư
.....Viết cho má tôi.      Hiền Hòa
.....Vài suy nghĩ nhỏ về Vu Lan và Địa Ngục trong Tâm Thức mỗi người.   Tâm Minh
.....Đại lễ Vu Lan 2000 tại Tu Viện Quảng Đức.
.....Mẹ qua những vần thơ Haiku.     Sao Đêm
.....Vài suy nghĩ về ngày lễ Vu-lan.     Thích Đồng Thọ
.....Nghĩ về mùa Báo hiếu.     Thích nữ An Trí
.....Loài hoa bình dị.     Truyện ngắn của Thích nữ Diệu Nhẫn
.....Giọt lệ của Phật.     Truyện ngắn Nhất Thanh Thích Nguyên Hiền
.....Cảm Nghĩ Chân Thành đối với Cha Mẹ Nhân Mùa Báo Hiếu.   Một Phật tử tại VN
.....Mẹ Vẫn Chờ.     Thiện Anh Lạc
.....Hiếu Phụ. (truyện)   Thích Minh Phước dịch
.....Gốc Tử Sân Lai.   Thích Nữ Diệu Huệ
.....Một phút quay về.   Thích nữ Tắc Phú 
.....Dư âm một tấm lòng     Thích nữ Tắc Phú
.....Vu lan hoài vọng    Thích nữ Viên Lộc
.....Mẹ Đã Ra Đi     Thích Huệ giáo 
.....Tư duy về Mẹ   Nguyên Chánh
.....Tự khúc    Sao Đêm 
.....Hình ảnh “Chị tôi” trong thi ca Việt Nam    Nhất Thanh
.....Ba tôi     Thích nữ Viên Lộc 
.....Tưởng nhớ Thầy   Thích Nữ Diệu Ngân
.....Thư gởi mẹ hiền    Thanh Sơn
     Ngày Lễ Hội Truyền Thống.  Thích Thông Huệ
.....Cảm niệm về Tứ Ân.               Thích Thông Huệ
.....Vu Lan Truyền Thống của đạo hiếu.     Thích Thông Huệ
.....Trái tim bà mẹ Cư sĩ Liên Hoa
.....Mẹ Tôi Thích Thiện Lợi
.....LÒNG TỪ của CHA MẸ Vĩnh Hảo
.....Đầu nguồn của đạo đức con người Thích Minh Thành PH.D.
.....Kính  Hiếu  Cha Mẹ  Hàn Lâm Nguyễn-Phú-Thứ
.....Tình Cha- Ngọn THÁI SƠN Thích Thiện Lợi
.....Tình Thương Của Gió Thích Nữ Giới Hương
.....Người Mẹ Điên Như Nguyện dịch
.....Tình yêu của mẹ tạo nên bảng vàng Như Nguyện dịch
.....Vu Lan ! Chợt Nghĩ Về Gương Hiếu !!!  Chúc Tiếp
.....Lời Phật Dạy Về Công Ơn Cha Mẹ Và Bổn Phận Làm Con Tâm Chơn
.....Câu chuyện về người mẹ vĩ đại Như Nguyện dịch
.....Chữ hiếu () trong sự tích bánh Chưng và bánh Giầy  Thích Minh Trí
.....Đôi vai của Cha Như Nguyện dịch

................................NHẠC BÁO HIẾU
.....Về Nguồn.      Thơ: Trần Quê Hương;  Nhạc: Uy Thi Ca 
.....Vu-lan nhạc khúc.      Nhạc và lời: Uy Thi Ca
.....Ơn Mẹ.    Ý thơ: Diệu Hoa;   Nhạc và lời: Uy Thi Ca
.....Mẹ  Vũ đăng Khiêm và Vân Tùng
 

....THƠ KÍNH DÂNG SƯ TRƯỞNG VÀ HAI ĐẤNG SANH THÀNH
.....Kính dâng hương hồn Mẹ.     HT. Thuyền Ấn
.....Mani như ý con kính dâng Thầy.    (thơ tuyển)   Thích Thiện Hữu
.....Chuổi anh lạc con phủ phục dâng lên Mẹ.   (thơ tuyển)   Thích Thiện Hữu
.....Vu-lan nhớ Mẹ.  (thơ tuyển)   Thích Nhật Từ
.....Mẹ Tôi.   Sư bà Thể Quán
.....Chiêu niệm mẹ hiền.      Thích nữ Tuệ Đăng
.....Tình Ba.     Ngọc Chúc
.....Mẹ tôi.      Ngọc Chúc
.....Thương Mẹ.      Hạ Ái Khanh
.....Đóa hồng dâng Mẹ.     Thích Nữ Vân Liên
.....Mẹ và thơ.     Nhất Thanh
.....Vu lan nhớ ba.      Thích Thông Thiền
.....Mẹ quê.   Hạt Cát
.....Tình Mẹ    Thích nữ Tuệ Đăng
.....Mẹ Yêu.    Thích nữ Huệ Trang
.....Vu lan nhớ mẹ     Thích nữ Huệ Hiệp
.....Nén nhang trầm     Miên Long
.....Khúc đồng dao tháng bảy      Thúy Vinh
.....Mẹ.    Hồ Công Khanh
.....Mùa Báo Hiếu     Như Nhiên
.....Mẹ như vầng trăng tròn đầy    Phạm Thư  Cưu
.....Trước mộ phần sám hối.     Du Trốc Tử 
.....Từ hoa A lan nhã    Thiên Chương
.....Chân thường.   Thiền sư Thanh Lương;  Thanh Hà dịch
.....Công mẹ.   Dhammesaka 
.....Hai lần tang tóc    Thanh-Sơn
.....Mười thương mẹ.    Tâm Văn
.....Vu-lan ngày ấy.      Tâm Văn
.....Tình Cha.        Tâm Văn
.....Mẹ ơi.     Tâm Văn
.....Cha    Thúy Vinh 
.....Cuối năm     Miên Long
.....Nhớ cha    Tâm Nhiên
.....Lời Kinh Mẹ    Dương Kiều Nhi 
.....Nhớ Vu Lan   Lê Mộng Nguyên 
.....Lá xanh hoa trắng  Vi Kha
.....Trái tim   Vi Kha
.... Hương Mùa Vu Lan Tâm Minh Ngô Tằng Giao
.... Mẹ Mất Rồi!!!! Trung Thảo
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 1 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 2 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 3 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 4 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 5 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 6 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 7 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 8 – 10 bài - có tính Quê Cha Đất Mẹ
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 9 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  
.... Tuyển tập thơ Mặc Giang 10 – 10 bài - Viết về Cha Mẹ  
.... Một Đóa Trắng - Hồng Mặc Giang
.... Mỗi Mùa Hiếu Hạnh Mặc Giang
.... Đóa Hoa Hiếu Hạnh Mặc Giang
.... Hai sắc Bông Hồng Mặc Giang 

....... ..............TUYỂN TẬP HÌNH VU-LAN NĂM 2000
.....Kính dâng hai đấng sanh thành và sư trưởng.   Thích Nhật Từ sưu tầm và biên tập
 

........ .............................. ..MÙA AN CƯ
................................................-oOo-
.....Tự tứ thời Đức Phật tại thế.     Đào Nguyên
.....Suy nghĩ về hai chữ An cư.     TK. Thích Thông Trí
.....An cư, tự tứ và Vu Lan.     Bình Anson
.....Long Hoa Thiên Bảo (Suối Tiên)-Mùa Hiếu Hạnh Tiệc chay miễn phí lớn nhất Việt Nam
 

 .

...

 

 
http://www.buddhismtoday.comOther websites 
 

 


PG cho người bắt đầu | Đức Phật & Phật pháp | Kinh Điển | Nghi thức tụng niệm | Thiền định | Niệm Phật
Phật giáo Việt Nam | Phật giáo năm Châu | Bồ-tát đạo | Pháp trích lục | Triết học PG | Giáo dục PG | Văn hóa PG
Đạo đức-Tâm lý học PG | PG & Khoa học | Xã hội học PG | PG & Kinh tế | PG & Quản trị | PG & Sinh thái
Phật tích | Đối thoại | Diễn Đàn | Điểm sách | Ăn chay | Xuân| Vu-lan-bồn| Văn Học | Thơ | Tin Tức Phật Giáo | Truyện | Nhạc
Từ điển-tham khảo | Pháp luận khác | Tâm tình độc giả | Thư mục sách | Ban biên tập | Tác giả-Dịch giả | Links

Screen Savers | Mailing List | Tuyển tập ảnh | Hộp thư Phật Học | Góp ý | Lưu bút | Nạp trang nhà | WebRing
Hoa sen Dao Phat Ngay Nay
Biên tập: Tỳ-kheo Thích Nhật Từ
Bài đã đánh máy, xin gởi attachment về địa chỉ email: thichnhattu@yahoo.com
Thư từ tâm tình độc giả, xin gởi về địa chỉ email: buddhismtoday@yahoo.com
Cập nhật ngày  1-8-2002